Kíváncsi mi történik az Illatos úton? Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Ebadta falak!

Enteriőr stylist pályázat az Illatos úti Ebrendészeti Telep barátságosabbá tételére

A cikk alatt az adatlap!!!

A pályázat célja

A Fővárosi Közterület-felügyelet által üzemeltetett Illatos úti Ebrendészeti Telep a Werk Akadémia szakmai támogatásával, a művészeti szakközépiskolák tanulói számára enteriőr stylist pályázatot hirdet az Illatos úti Ebrendészeti Telepet határoló falszakaszok dekorálására. A feladat a telepajtó, illetve a határoló fal utcafronti részének, valamint belső szakaszának vonzóbbá tétele, mely élhetőbbé, színesebbé és barátságosabbá teszi a telep összképét, nem csupán az ott élők és dolgozók, de a nagyközönség, a telepre látogatók számára is.

A pályázóknak a felhasznált anyagok, technológiák tekintetében az alábbi kötöttségeket kell figyelembe venniük:

-     A két falszakasz dekorálására, rendbetételére szigorúan 50.000 – 60.000 Ft közötti összeg áll rendelkezésre (anyagköltség és kivitelezési költség összesen), amelyet a Fővárosi Közterület-felügyelet biztosít.

-     A dekorációhoz hosszú élettartamú, a környezeti behatásoknak és az időjárási viszontagságainak ellenálló alapanyagokat kell felhasználni

A pályázó feladata egy olyan vonzó összkép megtervezése és kialakítása, mely segít eloszlatni az intézményhez kötődő negatív asszociációkat, és hangsúlyozza, hogy az Illatos Úti Ebrendészeti Telepen a kutyák emberséges bánásmódban részesülnek, ugyanakkor nem festhet túl rózsaszín képet a telepről. Azt is megmutathatja, hogy a kutyatartás szép, ugyanakkor felelősségteljes feladat is.

Az egyes pályázati anyagok esetén a designnak nagy szerep jut abban, hogy a jelenlegi sivár környezetet eb- és emberbarátibbá hangoljuk, az Ebrendészeti Telep formálódóban lévő, a megfelelő kutyatartást középpontba helyező image-át hangsúlyozzuk.

A terveknek tükrözniük kell továbbá a művészeti iskolák hallgatóinak az enteriőrtervezés területén szerzett anyagismereteit, kreativitásukat, jártasságukat az aktuális trendekben.

Technikai paraméterek:

Az Illatos úti Ebrendészeti Telep az adott falszakaszokra vonatkozó látványterveket vár, melyek elkészítéséhez a mellékletben csatolt két fotó adja az alapot. A látványtervek kézzel és géppel egyaránt készülhetnek, azonban A3-as kartonra kasírozva kell érkezzenek.  A látványtervek mellett A3 méretű, szintén kartonra kasírozott hangulati kollázst és részletes technikai leírást kell benyújtani a felhasznált anyagokról, terméknév, és termékjellemzők, felhordási technológiák vonatkozásában.

Stratégiai cél

A cél nem kevesebb, minthogy a pályázati anyag hozzájáruljon az Illatos Úti Ebtelep arculatának újradefiniálásához, az intézményről elterjedt rosszízű hírek eloszlatásához, illetve az ott élők mindennapjainak színesebbé tételéhez, a minőségibb élet- és munkakörülmények kialakításához. A külső bejárati falszakasz optimális esetben az épített környezet, az utcakép összességét is befolyásolja, javítja.

A pályázók köre

Érvényesen pályázhat minden, jelenleg művészeti szakközépiskolákban érvényes tanulói jogviszonnyal bíró hallgató. A kiíró a pályázók szakmai előképzettsége, lakóhelye, tekintetében nem köt ki további feltételt.

A csoportos pályázati lehetőség ez esetben adott. 

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a jelen kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a szakmai zsűri döntésének, továbbá tudomásul veszik, hogy az ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázat beküldésével a pályázó időbeli és területi korlátozás nélkül hozzájárul annak nyilvánosság előtti bemutatásához (internet, sajtó, TV, rádió, vándorkiállítás).

Az érvényes pályázati részvétel feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Kötelezően benyújtandó dokumentumok, feladatok

Látványterv mindkét falszakaszra
Kollázs az adott falszakasz jellemző anyagaival, szín- és motívumkészletével
Műszaki dokumentáció (technológiai és anyagleírás, doc vagy rtf formátumban, max. 1 gépelt oldal terjedelemben)
Pályázati adatlap kitöltése
A dokumentáció mappába rendezve, A3 kartonra kasírozva, valamint CD-n elektronikus formában (szöveg: .doc vagy .rtf, képek: jpg, min. 300 dpi) kerül átadásra, tartalmazva a kitöltött pályázati lapot

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton a Werk Akadémia címén  (Budapest, V. Arany János u. 10.)  „Illatos úti Ebrendészeti Telep Pályázat” jeligével.

Beküldési határidő

2011. április 11-ig meghosszabbítva

Értékelés

Az első helyezett pályamunka megvalósul, és az Illatos úti Ebrendészeti Telep kommunikációja során on-line, esetleg print felületeken bemutatásra kerül.

A 2. és 3. helyezett pályaművek szintén bemutatásra kerülnek on-line, esetleg print felületeken, a későbbiekben részletezett módon.

A kiíró a megvalósításra érdemes és alkalmas pályaművek alkotóival – megállapodás esetén – felhasználási szerződést köt, melyben igényt tart a korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználás jogára.

Zsűrizés

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.

Tagjai:

Réz András esztéta, Pálfi György grafikus, Lovas Cecília szakíró, enteriőrtervező, valamint a telepet üzemeltető Fővárosi Közterület-felügyelettől Dr. Kozma Tamás a telep vezetője, állatorvos, Gabnai Viktória a PR- és sajtóosztály vezetője.

Az eredményhirdetés pontos időpontja és helyszíne április 15-én kerül nyilvánosságra a www.werkakademia.hu, a www.ebtelep.hu és a www.kozterulet-felugyelet.hu oldalon.

 

Pályázati adatlap

 

Ebadta falak!

 

Enteriőr stylist pályázat az Illatos úti Ebrendészeti Telep barátságosabbá tételére

 

Pályázó iskola neve, címe, elérhetősége:

 

Név:………………………………………………………………………………Cím:………………………………………………………………………………Email:…………………………………………………………………………….

Kontakt személy:…………………………………………………………………

Telefonszám: …………………………………………………………………….

 

Pályázatot készítő neve és adatai:

 

Név:………………………………………………………………………………Telefonszám:……………………………………………………………………...E-mail cím: ……………………………………………………………………….

 

Kérem a pályázati adatlapot kitöltve visszaküldeni a werk@werkakademia.hu email címre.

A pályázat leadási határideje április 11.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton az „Illatos úti Ebrendészeti Telep Pályázat” jeligével a Werk Akadémia címére. (1051. Budapest, Arany János utca 10. IV.em.)

Amennyiben további kérdésed lenne a pályázat kiírással kapcsolatosan, bátran keress fel bennünket az alábbi elérhetőségeken.

 

Üdvözlettel:

 

Merő Sz. Bianka

werk menedzsment

30/ 475 40 26

werk@werkakademia.hu

cím: 1051. Budapest, Arany János utca 10. IV.em.